Պաշտոնի անվանումը 

Տվյալների հավաքագրման բաժնի համակարգող (Field Coordinator)

Աշխատանքային գրաֆիկ 

Լրիվ աշխատանքային օր


Աշխատանքային պարտականություններ

•  Համակարգել տվյալների հավաքման բաժնի աշխատակիցների աշխատանքները, այդ թվում՝  հարցազրուցավարների հավաքագրման աշխատանքները 
•  Կազմել և վերահսկել հարցազրուցավարների աշխատանքային գրաֆիկը 
•  Վերահսկել տվյալների հավաքագրման աշխատանքները, ապահովել  հարցազրուցավարների օրական կատարողականը՝ հարցազրուցավարների աշխատանքային պայմանագրերի պահանջներին համապատասխան 
•  Վերահսկել հացազրուցավարների կողմից աշխատանքային փաստաթղթերի հանձնումը օրական կտրվածքով
•  Կազմակերպել և իրականացնել հարցազրույցի վարման կաննոնների վերաբերյալ դասընթացներ
•  Ընթացիկ հաշվետվություններ պատրաստել և ներկայացնել ընկերության ղեկավարներին
•  Վերահսկել հարցազրուցավարների աշխատանքային պայմանագրերի կնքման, պայմանագրերի դրույթների մասին իրազեկման գործընթացները 
•  Իրականացնել  հետազոտական տվյալների հավաքմանն առնչվող այլ գործառույթներ՝ ընկերության ղեկավարների հրահանգներին համապատասխան  

Պահանջվող որակավորում

•  Բարձրագույն կրթություն 
•  Թիմ կառավարելու գերազանց կարողություններ
• Հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ (մարդկանց հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու ունակություն, գրագետ  խոսք,  լսելու ունակություն և այլն)
• Հետազոտական նախագծերում տվյալների հավաքագրման աշխատանքներում ներգրավվածության առնվազն 1 տարվա փորձ
•  Հետազոտական նախագծերում տվյալների հավաքագրման ընթացակարգերի վերաբերյալ տարրական գիտելիքներ
•  Նախագծերի կառավարման վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ
• Կազմակերպչական և ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ
• Միաժամանակ բազմաթիվ նախագծերում աշխատելու կարողություն
•  MS Word, Excel ծրագրերի գերազանց իմացություն
• Հայերենի գերազանց իմացություն (բանավոր և գրավոր)

Պահանջվող անձնային հատկանիշներ

•  Պատասխանատվության զգացում
•  Ճշտապահություն և ազնվություն 
•  Պրոակտիվություն
•  Ճկունություն
•  Աշխատանքների որակի նկատմամբ խստապահանջ վերաբերմունք
•  Նվիրվածություն աշխատանքին
•  Տեղեկատվության գաղտնիությունը պահպանելու ունակություն
•  Սթրեսային պայմաններում աշխատելու կարողություն 

Դիմումի վերջնաժամկետ

 05.09.2022


Դիմելու ընթացակարգը

Ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականը info@r-insights.am էլ. փոստի հասցեին՝ նամակի վերնագրում նշելով “Field coordinator ”:
 

Տվյալների հավաքագրման բաժնի համակարգող (Field Coordinator)

You can submit your resume for consideration.

Stay connected

If you have any questions or suggestions, leave a message and we will contact you.