Աշխատանքային գրաֆիկ

Լրիվ աշխատանքային օր

Աշխատանքային պարտականություններ

Մարքեթինգային և սոցիոլոգիական հետազոտությունների համակարգում, մասնավորապես՝

 • հետազոտական նախագծերի ժամանակացույցի կազմում և նախագծի կառավարում՝ ըստ սահմանված ժամանակացույցի և ընթացակարգերի
 • հարցազրուցավարների, տվյալների որակի վերահսկման մասնագետների վերապատրաստում, հրահանգավորում և աշխատանքի կառավարում
 • տվյալների վերլուծաբանի համար տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում, վերլուծված տվյալների հաստատում և ընդունում

 

Պատվիրատուների հետ հաղորդակցություններ, մասնավորապես՝

 • Վերջիններիս հետազոտական կարիքների գնահատում
 • Հետազոտական առաջարկների կազմում և ներկայացում պատվիրատուներին՝ նրանց կարիքների հիման վրա
 • Հետազոտության ընթացքի վերաբերյալ կազմակերպության պատվիրատուին ընթացիկ հաշվետվությունների տրամադրում
 • Հետազոտության արդյունքների ներկայացում

 

 Հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա վերլուծական հաշվետվությունների կազմում՝ ներառյալ տվյալների հիման վրա առաջարկների մշակումը և խորհրդատվությամ մատուցումը 

 Աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ կազմակերպության տնօրենին պարբերական հաշվետվությունների ներկայացում՝ բանավոր և գրավոր եղանակով

 

Պահանջվող որակավորում

 • Բարձրագույն կրթություն կամ որակավորում սոցիոլոգիայի, հետազոտությունների, վիճակագրության, մարքեթինգի, տնտեսագիտության կամ նախագծերի կառավարման ոլորտներում
 • Հետազոտական մեթոդաբանությունների և մեթոդների վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ հետազոտությունների կազմակերպման, նախագծերի կառավարման ոլորտներում
 • Թիմի կառավարման գերազանց հմտություններ
 • Հաղորդակցության և ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ
 • Միաժամանակ բազմաթիվ նախագծեր կառավարելու կարողություն
 • MS Excel, Word, PPT ծրագրերի գերազանց իմացություն: SPSS ծրագրի իմացությունը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանգ իմացություն

Պահանջվող անհատական հատկանիշներ

 •      Պրոակտիվություն
 •      Աշխատանքների որակի նկատմամբ խստապահանջ վերաբերմունք
 •      Շարունակաբար ինքնակրթվելու և ինքնակատարելագործվելու պատրաստակամություն

Դիմելու ընթացակարգը

Հետաքրքրված անձինք կարող են իրենց ինքնակենսագրականներն ուղարկել info@r-insights.am էլ. փոստի հասցեին՝ նամակի վերնագրում նշելով “Project Manager”:

 

Ծրագրերի ղեկավար

Ուղարկեք Ձեր տվյալները

Մնացեք կապի մեջ

Կապվեք մեզ հետ, եթե ունեք հարցեր կամ առաջարկներ