Սպառողներ

Սպառողների փորձառության հետազոտություն

Որպես բիզնես, ինչպե՞ս կարող եք հասկանալ ձեր հաճախորդների կարիքները և մշտադիտարկել...

Դիտել ավելին
Սպառողների գոհունակության և լոյալության հետազոտություն

Ինչպե՞ս կարող եք պահպանել ձեր առկա հաճախորդներին՝ այդպիսով խուսափելով նոր հաճախորդներ...

Դիտել ավելին
Հաճախորդների առաջխաղացման ինդեքս հետազոտություն

Կա՞ արդյոք պարզ ցուցանիշ, որը կարող է օգնել հասկանալ, թե որքանով են հաճախորդները լոյալ ձեր և...

Դիտել ավելին
Գաղտնի գնորդ հետազոտություն

Հնարավո՞ր է արդյոք ձեր ընկերության կողմից տրամադրվող ծառայությունը դիտարկել սպառողի աչքերով...

Դիտել ավելին
Օգտագործողի փորձառության հետազոտություն

Ինչպես կարող եք հավաստիանալ, որ ձեր թողարկած նոր պրոդուկտը գրավիչ կլինի սպառողների համար...

Դիտել ավելին

Բրենդեր և հաղորդակցություններ

Սպառման և դիրքորոշումների հետազոտություն

Որպես բիզնես, ինչպե՞ս կարող եք տեղեկանալ մրցակցային միջավայրում ձեր ընկերության դիրքի վերաբերյալ և...

Դիտել ավելին
Բրենդի առողջության հետազոտություն

Ինչպե՞ս կարելի է հավաստիանալ, որ ձեր բրենդը հասնում է սահմանված թիրախային ցուցանիշներին և...

Դիտել ավելին
Գովազդի թեստավորման հետազոտություն

Ինչպե՞ս կարող եք հավաստիանալ, որ ձեր կազմակերպությունն արդյունավետ է ծախսում գովազդային բյուջեն...

Դիտել ավելին
Գովազդի մշտադիտարկման հետազոտություն

Ինչպե՞ս կարելի է հավաստիանալ, որ ձեր կազմակերպության գովազդն իրական ազդեցություն է գործում...

Դիտել ավելին
Հեղինակության աուդիտ

Կարիք ունե՞ք անկողմնակալ գնահատականի այն մասին, թե ինչպիսին է ձեր կազմակերպության հեղինակությունը...

Դիտել ավելին

Պրոդուկտներ

Փաթեթի թեստավորման հետազոտություն

Արդյո՞ք ձեր պրոդուկտն առանձնանում է շուկայում և գրավում հաճախորդների ուշադրությունը...

Դիտել ավելին
Պրոդուկտի թեստավորման հետազոտություն

Ինչպե՞ս կարող եք հավաստիանալ, որ ձեր նոր պրոդուկտը կհաջողի շուկայում...

Դիտել ավելին
Կոնցեպտի թեստավորման հետազոտություն

Հնարավո՞ր է արդյոք թեստավորել պրոդուկտի գաղափարը մինչև դրա վերջնական տարբերակի պատրաստումը...

Դիտել ավելին

Շուկաներ

Թիրախային շուկայի և մրցակիցների վերուծություն

Հայտնի է, որ մրցակցությունից հաղթանակած դուրս գալու համար որոշիչ է ընկերության թիրախային շուկայի...

Դիտել ավելին
Շուկայի սեգմենտավորման հետազոտություն

Արդյո՞ք հնարավոր է հստակ տարբերակել շուկայում առկա տարբեր թիրախային խմբերը: Պետք է հաշվի առնել, որ...

Դիտել ավելին
Մանրածախ առևտրի աուդիտ

Հնարավո՞ր է արդյոք հավաստիանալ, որ ձեր բրենդները և պրոդուկտները արդյունավետ կերպով են ցուցադրված...

Դիտել ավելին

Գործատուներ և աշխատակիցներ

Աշխատակիցների գոհունակության և ներգրավվածության հետազոտություն

Որպես գործատու, ինչպե՞ս կարող եք ապահովել ձեր աշխատակիցների գոհունակությունն ու ներգրավվածությունը...

Դիտել ավելին
Գործատուի հեղինակության և բրենդինգի հետազոտություն

Ինչպե՞ս դառնալ առաջին ընտրության գործատու՝ ներգրավելով և պահպանելով աշխատաշուկայի ամենաորակավորված և...

Դիտել ավելին
Աշխատակիցների հետ հարաբերությունների և հոսունության վերլուծություն

Կա՞ արդյոք հնարավորություն ստանալ ճշգրիտ տեղեկատվություն աշխատակիցների հոսունության...

Դիտել ավելին

Մեդիայի վերլուծություններ

Մեդիա մոնիթորինգ

Ի՞նչ գործողություններ կարող եք ձեռնարկել ձեր կազմակերպությանը մեդիայի անդրադարձը մշտադիտարկելու և...

Դիտել ավելին
Լսարանի չափման հետազոտություն

Հնարավո՞ր է արդյոք արդյունավետ մեդիա ռազմավարություն մշակել՝ առանց իմանալու, թե ձեր թիրախային լսարանի...

Դիտել ավելին

Մնացեք կապի մեջ

Կապվեք մեզ հետ, եթե ունեք հարցեր կամ առաջարկներ