Զարգացման ծրագրերի մոնիթորինգ և գնահատում

Ինչպե՞ս կարող եք հավաստիանալ, որ ձեր կողմից իրականացվող ծրագիրն արդյունավետ է և դրական ազդեցություն է ունենում շահառուների վրա: 

Զարգացման ծրագրերը մեծամասամբ ձևավորվում են փոփոխության տեսության հիման վրա, որի շրջանակներում ձևակերպվում են ծրագրի ներդրումները և ակնկալվող վերջնարդյունքները: Վստահ լինելու համար, որ ծրագրին հատկացված նշանակալի ռեսուրսները նպատակային են ծախսվում, որոշում կայացնողները կարիք ունեն կանոնավոր կերպով հետևել ծրագրի գործողություններին, որպեսզի հետազոտական արդյունքների հիման վրա հավաստիանան, որ ծրագիրն իրականացվում է նախագծվածին համապատասխան: 

Ծրագրերի մոնիթորինգը հնարավորություն է տալիս սահմանել ծրագրի թիրախային չափորոշիչները, գնահատել և փաստաթղթավորել ստացված արդյունքները, վերջիններիս հիման վրա շտկել որոշում կայացնելու ընթացակարգերը, քաղած դասերն ինտեգրել ծրագրի հետագա փուլերում: Մոնիթորինգի միջոցով ստացված տվյալները հետագայում կիրառվում են ծրագիրը գնահատելու համար:

Ծրագրի մոնիթորինգը և գնահատումը հնարավորություն է տալիս անցյալի փորձից դասեր քաղել, բարելավել ծրագրի արդյունքները, ապահովել ներդրված ռեսուրսների և ստացված արդյունքների հաշվետվողականությունը, իրազեկված որոշումներ կայացնել և անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովել շահագրգիռ կողմերին: 

Արինսայթս հետազոտական ընկերության փորձագետները հիմնարար խորհրդատվություն են տրամադրում հետևյալ ուղղություններով՝

  • Մոնիթորինգի և գնահատման տրամաբանական շրջանակի մշակում
  • Զարգացման նախաձեռնությունների ընթացքի գնահատում 
  • Զարգացման ծրագրերի համարժեքության, արդյունավետության, ծախսարդյունավետության, ազդեցության և կենսունակության` ամփոփիչ և ձևավորող գնահատումների իրականացում
  • Ծրագրի գործողությունների և զարգացման օրակարգի ներքո իրականացվող համանման միջամտությունների համահունչ լինելու աստիճանի գնահատում

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Քաղաքականության վերլուծություն

Որպես քաղաքականություն իրականացնող, ինչպե՞ս կարող եք գնահատել ոլորտում տիրող իրավիճակն անցյալում և ներկայում...

Դիտել ավելին
Պատահական վերահսկվող գիտափորձ

Փնտրու՞մ եք մեթոդաբանություն, որը հնարավորություն կտա հասկանալ՝ որ քաղաքականություններն են աշխատում...

Դիտել ավելին
Ազդեցության գնահատում

Եթե ցանկանում եք գիտական գնահատական ունենալ ձեր նախաձեռնած ծրագրի և դրա արդյունքների միջև...

Դիտել ավելին

Մնացեք կապի մեջ

Կապվեք մեզ հետ, եթե ունեք հարցեր կամ առաջարկներ